Bảng giá

Bảng giá Linux hosting


Bảng giá Window hosting


Bảng giá Domain


.com


Phí khởi tạo:
Miễn phí

Phí duy trì hàng năm: 250.000 vnđ

Chuyển về P.A Vietnam: 170.000 vnđ

.net


Phí khởi tạo:
Miễn phí

Phí duy trì hàng năm: 250.000 vnđ

Chuyển về P.A Vietnam: 170.000 vnđ

.vn


Phí khởi tạo:
300.000 vnđ

Phí duy trì hàng năm: 410.000 vnđ

Chuyển về P.A Vietnam: 370.000 vnđ

.com.vn


Phí khởi tạo:
300.000 vnđ

Phí duy trì hàng năm: 300.000vnđ

Chuyển về P.A Vietnam: 270.000 vnđ

.org.vn


Phí khởi tạo:
Miễn phí

Phí duy trì hàng năm: 250.000vnđ

Chuyển về P.A Vietnam: 270.000 vnđ

.info


Phí khởi tạo:
Miễn phí

Phí duy trì hàng năm: 255.000vnđ

Chuyển về P.A Vietnam: 205.000 vnđ

Bảng giá Email Server


 

Bảng giá Linux VPS


Bảng giá Window VPS